Manen Cho Ho

Groeien vergt een mensenleven. Leren is een soortgelijk proces. Vandaar dat ik de dojo Manen Cho Ho genoemd heb. Het betekent 'Altijd een beginneling' en staat voor de filosofie van de oprichter, Morihei Ueshiba. Volgens hem zorgt aikido voor persoonlijke groei. Die wordt bevorderd doordat je steeds een frisse blik hebt. Je kijkt als het ware telkens weer voor het eerst naar de dingen om je heen.

Geen gehaast en ongeduld en altijd maar bezig met vroeger of straks. Hoe ver je kunt reiken, is niet het doel van een aikidoka. Aikido trekt je juist in balans. Het maakt sommige mensen assertiever en weer andere personen opener. Wij westerlingen verzamelen veel informatie per dag; aikido is vooral ‘loslaten’. Presteren, het maatschappelijk scoren, is niet van belang. In aikidotermen vertaald: niet winnen of verliezen doet ertoe maar leren genieten van het nu. Zo blijf je in balans en zul je dat wat je doet, met overtuiging en oprechte inzet doen.